Профили за сухо строителство преградна стена от гипскартон 415695

 
СнимкаNameMakerOurcodeBarcodeMakercodeDescription
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 073402936900190582560CW, 100x50x0.6 мм, 4 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 0345413503554782322606UW, 50x40x0.6 мм, 4 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 0474029369001011513416UW, 100x40x0.6 мм, 3 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 048402936903948982783CW, 100x50x0.6 мм, 3 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 0315413503555208146596UW, 75x40x0.6 мм, 4 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 032402936903943480910CW, 75x50x0.6 мм, 3 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 061--82532CW, 75x50x0.6 мм, 4 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 0744029369047323322685UW, 100x40x0.6 мм, 4 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 0704029369071281513406UW, 75x40x0.6 мм, 3 м
Super Magnum Plus Профил за гипскартонени конструкции KnaufKnauf Group091 BSK 030402936903939780903CW, 50x50x0.6 мм, 3 м

 

разработка на Creative Design